author 
 
  Sophia Madouvalou talks with Nikos Thrassivoulou 
 

 Sophia Madouvalou talks with Nikos Thrassivoulou,
on Sunday 7 September at BHMA FM 99,5 Radio .